40 Mijl van Bru 40 Mijl van Bru

Let op: de organisatie van de 40 mijl van Bru kan tot maandag 23 mei 2016 wijzigen aanbrengen in de banen.

Banen 40 mijl van Bru 28 mei 2016 170516

Zuid 1 Start – 1ste merkteken (SB) – Grevelingen (Sb) – G38/GB1 (Bb) –

GB11/RB2 (Bb) – RB5 (Sb) – G60/RB13 (Sb) –G45 (Sb) – G37/PG2 (Sb) –

G40 (Bb) – G31 (Bb) – G35 (Sb) – SP10 (Bb) – SP22/SG1 (Bb) – SP30 (Bb) –

SP38/HG5 (Bb) – G53/HG2 (Sb) – RB5 (Bb) – G27 (Sb) – G28 (Bb) –

Grevelingen (Sb) – GH2 (Sb) – G1/SJ2 (Sb) – G11 (Sb) – GH2 (Sb) –

SJ4 (Sb) – Finish

 

Zuid 2 Start – 1ste merkteken (SB) – Grevelingen (Sb) – G38/GB1 (Bb) –

GB19 (Sb) – G59/GO2 (Bb) – GO10 (Sb) – SP36 (Sb) – SG7 (Bb) –

SP22/SG1 (Bb) – SP30 (Bb) – SP38/HG5 (Bb) – G60/RB13 (Bb) – G52 (Sb) –

G28 (Bb) – Grevelingen (Sb) – GH2 (Sb) – G1/SJ2 (Sb) – G11 (Sb) – GH2 (Sb) –

SJ4 (Sb) – Finish

 

West 1 Start – 1ste merkteken (Bb) – G16 (Sb) –

G37/PG2 (Bb) – G53/HG2 (Bb) – RB 7/ Gele Boei (Sb) – G71 (Bb) – G74 (Bb) –

RB9 (Bb) – GO10 (Sb) – SP26 (SB) – SP20 (Sb) – SP10 (Sb) – G56 (Bb) –

RB7/ Gele Boei (Bb) – GB2 (Sb) – Grevelingen (Bb) – G1/SJ2 (Bb) – GH2 (Bb) –

Grevelingen (Bb) – G1/SJ2 (Bb) – SJ4 (Bb) – Finish

 

West 2 Start – 1ste merkteken (Bb) – G16 (Sb) –

G38/GB1 (Bb) – GB11/RB2 (Bb) –RB5 (Sb) – RB9 (Bb) – G59/GO2 (Sb) –

G60/RB13 (Bb) – SP38/HG5 (Sb) – SP26 (Sb) – SP20 (Sb) – SP10 (Sb) –

G35 (Bb) – G19 (Bb) – Grevelingen (Bb) – G1/SJ2 (Bb) – GH2 (Bb) – G18 (Bb) –

G1/SJ2 (Bb) – SJ4 (Bb) – Finish

 

Noord 1 Start – 1ste merkteken (Bb) – G18 (Sb) –G38/GB1 (Sb)-

G37/PG2 (Sb) – SP10 (Bb) – SP20 (Bb) – SP30 (Bb) – GO10 (Bb) –

RB10 / Gele Boei (Bb) – G60/RB13 (Sb) – RB7/ Gele Boei(Bb) – G56 (Sb) –

G37/PG2 (Sb) – G19 (Bb) – Grevelingen (Bb) – G1/SJ2 -(Bb) – GH2 (Bb) – G18 (Bb) –

G1/SJ2 (Bb) –SJ4 (Bb) – Finish

 

Noord 2 Start – 1ste merkteken (Bb) – G18 (Sb) – G38/GB1 (Sb) –

G39 (Bb) – G56(Bb) – RB7/ Gele Boei (Bb) – G45 (Sb) – G40 (Bb) – G37/PG2(Sb) –

G19 (Bb) – Grevelingen (Bb) – G1/SJ2 (Bb) – GH2 (Bb) – Grevelingen (Bb) –

G1/SJ2 (Bb) – SJ4 (Bb) – Finish

 

Oost 1 Start – 1ste merkteken (Bb) – GH5 (Bb) – G7 (Sb) – G38/GB1 (Bb) –

GB11/RB2 (Bb) – RB10/ Gele Boei (Bb) – G62 (Bb) – G74 (Sb) – G71 (Sb) –

RB9 (Bb) – G59/GO2 (Sb) – RB 11 (Bb) – GO3 (Sb) – GO10 (Sb) – SP40 (Sb) –

HG1 (Bb) – G37/PG2 (Sb) – G18 (Bb) – GH4 (Sb) – GH2 (Sb) – G1/SJ2 (Sb) –

G16 (Sb) – GH4 (Sb) – GH2 (Sb) – SJ4 (Sb) – Finish

 

Oost 2 Start – 1ste merkteken (Bb) – GH5 (Bb) – G7 (Sb) – G38/GB1 (Bb) –

GB19 (Sb) – G59/GO2 (Sb) – RB9(Bb) – G53/HG2 (Sb) – G37/PG2 (Sb) –

G18 (Bb) – GH4 (Sb) – GH2 (Sb) – G1/SJ2 (Sb) – G11 (Sb) – GH4 (Sb) –

GH2 (Sb) – SJ4 (Sb) – Finish

 

Wachtgebied ligt binnen de boeien; G4, G6, G5/GH14, SJ4, SJ8 en een strook tot aan G2. Bij de noord / west / oost banen dient u het wachtgebied, t.b.v. het starten, te verlaten via route A; tussen boei G6 en G5/GH14.

Bij een zuid baan dient u het wachtgebied te benaderen via route B; en de Mosselbank aan Bb te houden (u mag ook tussen de eilandjes doorvaren, let op diepgang!). Indien u nog niet gaat starten NIET westelijk van de lijn GH5 / GH8 komen.

Startgebied in en nabij driehoek boei Grevelingen / GH 14 / GH 10. Het 1e merkteken is een oranje (of gele) boei, deze ligt vanaf de startlijn enkele honderden meters in de wind.

Vaarwater alleen de in de baan genoemde merkteken zijn merktekens van de baan, buiten voornoemde merktekens hoeven de overige boeien en het vaarwater NIET gerespecteerd te worden.

Ondiepte achter RB 10 en RB 7, ingeval deze boeien op de banenkaart aangegeven zijn, liggen er bij voornoemde betonning gele boeien ter vervanging in dieper water die gerond mogen worden in plaats van voornoemde vaarwaterbetonning.

Finishgebied ligt +/- 100 mtr. westelijk tot noordwestelijk van boei SJ4 (waarbij de finishlijn ligt tussen het finishschip aan stuurboordzijde en een blauw merkteken aan de bakboordzijde van voornoemde finishlijn).

Kaart: 1805 editie 2012