40 mijl van Bru 40 mijl van Bru

Wedstrijd voor kajuitzeiljachten: eenheidsklassen First 31.7 & J/80, ongemeten monohulls, ORC-gemeten monohulls, en multihulls.

Organiserende partij:

Stichting 40 mijl van Bru

Plaats:                                    

Grevelingenmeer, vanuit Jachthaven Bruinisse

Datum:                                  

Zaterdag 25 mei 2019

 

 1. Regels
 • De wedstrijd is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020, de ORC bepalingen voor ORC gemeten jachten, deze Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen (WB) die begin mei gepubliceerd worden.
 • Het betreft een “duo-handed” wedstrijd; een bijzondere bepaling is dat de deelnemende jachten niet meer dan 2 opvarenden mogen hebben (schipper & bemanningslid).
 • Het is de deelnemers toegestaan om tijdens de wedstrijd een stuurautomaat te gebruiken. Dit wijzigt RvW 52.

 

 1. Inschrijving
 • Maximaal 200 jachten kunnen worden ingeschreven tot uiterlijk zondag 19 mei 2019 20:00 uur. Het bestuur heeft het recht daarna nog enkele “wildcards” te vergeven.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld. Niet ondertekende, onvolledig ingevulde, of niet complete inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
 • In geval van deelname in de ORC klasse dient de inschrijving vergezeld te gaan van een kopie van de geldige meetbrief.
 • Minimum lengte van de deelnemende jachten is gesteld op 7,00 meter. De organisatie kan hiervoor ontheffing verlenen. Ook staat het de organisatie vrij om naar eigen inzicht te langzame jachten voor deelname te weigeren. Platbodemjachten zijn van deelname uitgesloten.
 • Minimum leeftijd: indien een schipper 21 jaar of ouder is, mag deze met een bemanningslid van 13 jaar of ouder deelnemen; indien de schipper 18 jaar of ouder is, mag deze met een bemanningslid van 16 jaar of ouder deelnemen.
 • Ongeacht de klasse bedraagt het inschrijfgeld € 90,00 inclusief liggeld van vrijdag tot zondag en de feestelijkheden op zaterdagavond voor schipper en bemanningslid.

 

 1. Wedstrijdprogramma
 • Registratie bij het informatiebureau in de tent op vrijdagavond 24 mei 2019 tussen 19:00 en 22:00 uur.
 • Palaver zaterdag 25 mei 2019 stipt om 6:45 uur in de tent.
 • Per klasse wordt één start voorzien op zaterdagochtend. Indien naar inzicht van het wedstrijdcomité de weersomstandigheden het niet toelaten om te starten kan de wedstrijd later op de dag (met een ingekorte baan) gestart worden, of op zondag 26 mei 2019 (met een ingekorte baan).

 

 1. Handicap / Correctiesystemen
 • De wedstrijdresultaten voor klassen ORC 1-3 worden berekend volgens Time on Time Coastal / Long Distance (single number).
 • Eenheidsklassen First 31.7 & J/80 worden geklasseerd op basis van gezeilde tijd en varen volgens de bepalingen van de betreffende klasse.
 • Kajuit multihulls varen onder Texel Yardstick formule.
 • In de ongemeten klasse wordt de basis SW handicap toegepast zonder verrekening van enige correctiefactor.
 • Tegen de toewijzing van een handicap of rating door de organiserende partij is geen verweer mogelijk.

 

 1. Veiligheid
 • De organisatie adviseert de deelnemers met klem de veiligheidseisen voor World Sailing Offshore Special Regulations Category 4 in acht te nemen.

 

     6. Minimaal moet op elk jacht, in voor de bedoelde functie geschikte conditie, aanwezig zijn:

 • Voor iedere opvarende een reddingsvest
 • Marifoon (mag een handmarifoon zijn)
 • Reddingsboei binnen handbereik
 • Verbandtrommel
 • Anker en tros (anker bij voorkeur NIET op de boeg)
 • Motor
 • Brandblusser

 

     7. Risico, aansprakelijkheid en verzekering

Zeilen is van nature een onvoorspelbare sport waarmee altijd een risico element samenhangt. Door deel te nemen aan dit evenement, gaat de deelnemer ermee akkoord en bevestigt hij/zij dat:

 • Hij/zij zich bewust is van dit risico element wat samenhangt met de zeilsport en dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt voor de blootstelling hieraan van zichzelf, de bemanning en de boot wanneer hij/zij deelneemt aan de wedstrijd.
 • Hij/zij verantwoordelijk is voor de veiligheid van zichzelf, de bemanning, de boot en andere bezittingen op de boot dan wel op de wal.
 • Hij/zij verantwoordelijk is voor al het letsel, schade of verlies voor zover dit veroorzaakt is door zijn/haar eigen doen of nalaten.
 • Zijn/haar boot in goede staat is, voldoende uitgerust om te zeilen en deel te nemen aan de wedstrijd.
 • Een voorziening van het wedstrijd comité, wedstrijdschepen of andere medewerkers bij het evenement hem/haar niet bevrijdt van zijn/haar eigen verantwoordelijkheden.
 • De hulpvoorziening aan een wedstrijdschip, wanneer hij/zij is aangewezen op assistentie van deze, zeker in het geval van slechte weersomstandigheden, reikt zover mogelijk is in de omstandigheden.
 • Hij/zij verantwoordelijk is voor een zeewaardige uitrusting van de boot en dat deze in staat is om te gaan met extreme weersomstandigheden; dat er voldoende bemanning is met voldoende ervaring; dat de veiligheidsuitrusting voldoende is onderhouden, opgeborgen, accuraat is en dat de bemanning weet waar deze te vinden is.
 • De wedstrijdleiding, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijd betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijden (RvW 4).
 • Ieder deelnemend jacht dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van € 2.500.000,– per gebeurtenis.

 

     8. Relingnummers, klassen- en sponsorvlaggen

 • Alle jachten krijgen van de organisatie relingnummer(s), een gekleurde klassenvlag en evt. een sponsorvlag.
 • Relingnummers dienen gedurende de gehele race ter hoogte van de kuip aan beide zijden bevestigd te zijn, in geval van verlies in ieder geval aan stuurboord bij het finishen.
 • In het achterstag moet de klassenvlag en indien uitgereikt de sponsorvlag gevoerd worden.
 • Max 30 minuten na het finishen dienen de relingnummer(s), de klassenvlag en indien uitgereikt de sponsorvlag bij het informatiebureau ingeleverd te worden.

 

    9. Recht tot het gebruik van naam en portret

 • Door inschrijving voor de 40 mijl van Bru geeft een deelnemer de organisatie het recht voor onbepaalde tijd, tot het onder hun verantwoordelijkheid maken, gebruiken en van tijd tot tijd uitzenden of afbeelden van bewegende en stilstaande beelden en live opgenomen of gefilmde televisie en andere reproducties van hem/haar tijdens de zogenaamde 40 mijl van Bru en in iedere andere uitingen zonder uitzondering die verband houden met de 40 mijl van Bru.